Platform Digitaal

Platform DIGI-TAAL

[ DIGI – TAAL ] is een innovatief instrument, waarbij digitale vaardigheden aanleren, maatschappelijke participatie vergroten, zelfversterking van de burger met een afstand tot de samenleving bewerkstelligen én laaggeletterdheid aanpakken centraal staan. [ DIGI-TAAL ] is hét online platform, waar middels eenvoudige pictogrammen, uitleg via de ‘flipped classroom’ methode (waarbij klassieke instructies online worden aangeboden in de vorm van filmpjes met gesproken uitleg, voorbeelden en extra materiaal), verwijzingen naar bestaand materiaal en opdrachten de bezoeker wegwijs wordt gemaakt in de digitale wereld en alles wat deze te bieden heeft. Een dergelijke complete aanbieding waar taal verbonden is aan maatschappelijk relevante thema’s, beschikbaar onder één ‘online-dak’ wordt nog niet aangeboden. Een platform als deze, biedt een nieuwe vorm van taalscholing en is dé uitgelezen kans om betrokkenheid, participatie, zelfversterking en inclusie van de kwetsbare burgers in alle lagen van de bevolking te bewerkstelligen!

Methodiek
Middels de eerder genoemde ‘flipped classroom’ methode zullen op het platform er i-Flips (oftewel video’s) worden aangeboden. Hierin wordt een combinatie gemaakt tussen zien, horen, lezen en DOEN! Om de informatie op deze manier aan te bieden, beklijft het langer. Voor de (1) desktop versies van de i-Flips zal het scherm in 2 schermen worden verdeeld. Aan de linkerkant is de video te bekijken, waarin de uitleg wordt gegeven over bijvoorbeeld het inloggen en online medicijnen bestellen bij de lokale apotheek. Deze filmpjes bevatten een beeld (waarin middels een bewegende muis is te zien, waar moet worden geklikt of wat op welke plek moet worden ingevuld), geluid (een stem beschrijft ook wat er op het beeld is te zien en wat er moet worden gedaan door de gebruiker) en tekst (middels iconen worden veelvoorkomende (moeilijke) woorden op een begrijpelijke manier uitlegt). Tot slot pauzeert het beeld na iedere handeling, daarna kan weer op play worden gedrukt om verder af te spelen en het gehele proces te volbrengen. Tevens zal de mogelijkheid worden geboden om verder of terug te spoelen indien gewenst. Aan de rechterkant zal een geïntegreerde website versie te zien zijn, van de desbetreffende aanbieder van de publieke dienst – in dit voorbeeld de website van de apotheek waar de medicijnen ook daadwerkelijk besteed kunnen worden. Op deze manier, kan direct in praktijk worden gebracht wat net is aangeleerd. Voor de (2) tablet/telefoon versies van de i-Flips zal gekozen worden om alleen de video met de uitleg te tonen (dit i.v.m. de beperkte schermgrootte), waarbij de gebruiker kan oefenen wat de bedoeling is en een ander scherm kan gebruiken om uit te voeren wat er wordt voorgedaan.